Tầm nhìn & Sứ mạng

Tel: (84-28) 3820 9470 - 3820 9471   
 • St. JohnsBury
 • Flash 4
 • Flash 7
 • Flash 6

Lượt xem: 12787Ngày đăng:

Tầm nhìn & Sứ mạng
SỨ MẠNG
Phục vụ nhu cầu du học tự túc cho toàn thể học sinh, sinh viên trong cả nước .Trở thành một trong những công ty tư vấn du học uy tín nhất, chất lượng nhất tại Việt Nam. Công ty tư vấn du học N&U đại diện cho các trường có chất lượng giảng dạy cao, bằng cấp có giá trị, khóa học đa dạng của Úc, Mỹ, Anh, Canada va New Zealand, từ cấp bậc PTTH đến chuyên ngành của Cao đẳng học nghề, Đại học, Thạc sỹ và cấp bậc Tiến sỹ. Nhà tư vấn du học chuyên nghiệp, là cầu nối để học sinh Việt Nam tiếp thu các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, góp phần mang tri thức nhân loại về sử dụng và phổ biến cho nước nhà.
HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; Tổ chức quảng cáo, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài; Tổ chức tuyển sinh du học; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tâp; Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học; Tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận; Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Trường nổi tiếng:

 • Curtin College
 • Bond
 • NAVITAS
 • Greffith
 • Deakin
 • ECU
 • Murdoch
 • ETI - TAFE WA
 • University of Adelaide
 • University of South Australia
 • Latrobe University
 • Victoria University
 • BoxHill Institute
 • University of Western Sydney
 • TAFE NSW
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn du học
Tư vấn du học
(84-28) 3820 9470

Tư vấn Visa
Tư vấn Visa
(84-28) 3820 9471

Tư vấn hồ sơ
Tư vấn hồ sơ
(84-28) 3820 9470

Bài viết nổi bật
Thư viện ảnh
Nhận xét - Ý kiến
Liên kết

Navitas

Facebook công ty N&U